XEM BÁO CÁO

1/ Báo cáo Tổng quan

  • Trong mục Báo cáo ➜ chọn Báo cáo tổng quan

Sau đó, các chỉ số như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hàng trả lại, số đơn hàng, doanh số, tổng khách mới, lợi nhuận khách mới sẽ được hiển thị trên màn hình.

Ngoài ra, biểu đồ tổng quan cho phép bạn xem báo cáo lợi nhuận và có thể tùy chỉnh theo giờ, ngày, tuần, tháng

2/ Báo cáo đơn hàng trong ngày, tuần, tháng, năm

Báo cáo < Báo cáo hóa đơn

Thiết lập thời gian < Nhấn xem hoặc xuất báo cáo

3/ Báo cáo hoạt động kinh doanh

Báo cáo < Kết quả hoạt động kinh doanh

Chọn ngày, tuần, tháng và so sánh với cùng kỳ < Xem báo cáo trực tiếp hoặc tải báo cáo về

4/ Báo cáo công nợ khách hàng

Trong mục báo cáo ➜ chọn báo cáo công nợ khách hàng

Sau đó, các chỉ số về người sử dụng, thời gian, diễn giải, tổng cộng, tổng trả, nợ, số lượng sẽ được hiển thị.

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated