Cách ghi công nợ (App)

(Đối với những khách thân thiết thường xảy ra công nợ, tính năng giúp quản lý công nợ)

1. Ghi nợ 100% đơn hàng - Tạo 1 đơn hàng như bình thường > thêm khách hàng vào hóa đơn đó > ấn thanh toán

- Để cho nợ toàn bộ đơn hàng ấn ngay nút ghi nợ sẽ có thông báo hỏi có muốn ghi nợ không > ấn có để tiến hàng ghi nợ (ghi nợ toàn bộ đơn hàng)

2. Ghi nợ 1 phần - Trường hợp bill 264.000đ khách trả 64.000đ, nợ 200.000đ thao tác như sau - Nhập số tiền khách muốn trả trước tại mục thanh toán

Tiếp theo ấn ghi nợ > thì số tiền còn lại sẽ được hỏi có muốn ghi nợ cho khách hàng không

>> Nhấn có là hoàn thành ghi nợ 1 phần

>> Chúc các bạn thành công

Last updated