Thiết lập khách hàng - Nhóm khách hàng

(Lưu trữ thông tin khách hàng trên cửa hàng theo nhóm khách hàng để quản lý doanh thu, cũng như các trương trình khuyến mãi, tích điểm)

A. WEB - Tạo khách hàng

Bước 1: Tạo nhóm khách hàng

(Nhóm khách hàng để phân loại khách hàng theo nhóm, dễ dàng quản lý và triển khai các trương trình khuyến mãi hoặc tích điểm cho từng đối tượng khách hàng)

Truy cập Admin.posapp.vn > Đối tác > Nhóm khách hàng > thêm mới > điền tên nhóm khách hàng > lưu lại

Bước 2. Tạo khách hàng - Tại đối tác > khách hàng > thêm mới

- Điền thông tin của khách > lưu lại

>> Như vậy là đã tạo thành công 1 khách hàng trên web

B. APP - Tạo khách hàng

Bước 1: Tạo nhóm khách hàng

- Tại giao diện chính của app > chọn khách hàng (nếu k thấy mục này có thể tài khoản bị chặn quyền quản lý khách hàng xin vui lòng check lại vai trò)

- Chọn dấu 3 chấm > nhóm khách hàng

- Điền thông tin nhóm muốn tạo > nhấn thêm để thêm 1 nhóm mới

- Thêm thành công

Bước 2: Thêm khách hàng

- Tại giao diện khách hàng > thêm mới

- Điền thông tin khách hàng > nhấn lưu

>> Như vậy là thêm thành công 1 khách hàng

C. Thêm nhanh khách hàng tại màn hình order

- Tại màn hình order > chọn vào nút thêm khách hàng >sau đó thao tác điền thông tin và lưu lại là được ạ

>> Chúc các bạn thành công

Last updated