App - Các bước thiết lập cửa hàng

Tương tự ta cũng có 4 bước thiết lập cửa hàng mới từ ứng dụng:

Bước 1: Tải ứng dụng và đăng ký tài khoản

Bước 2: Khai báo thiết bị thu ngân

Bước 3: Tạo thiết bị thu ngân

Bước 4: Tạo tài khoản cho nhân viên thu ngân đăng nhập bằng mã PIN

Bước 5: Đăng nhập tài khoản thu ngân

1/ Tải ứng dụng PosApp đăng ký tài khoản chủ cửa hàng

Tải Ứng dụng PosApp về thiết bị bán hàng như máy POS thu ngân, máy POS cầm tay, điện thoại, máy tính bảng... Sau đó đăng ký tài khoản chủ cửa hàng

1.1/ ANDROID

Bước 1: Vào CH Play tìm từ khóa posapp / posapp fnb

Bước 2: Tải App về điện thoại, máy tính bảng

Bước 3: Mở Ứng dụng

Bước 4: Chọn Tạo mới tài khoản

Bước 5: Điền thông tin tài khoản và bấm Đăng ký

1.2/ IOS

Bước 1: Mở App Store tìm từ khóa posapp fnb

Bước 2: Tải Ứng dụng PosApp về máy

Bước 3: Mở ứng dụng

Bước 4: Chọn Tạo mới tài khoản

Bước 5: Điền thông tin tài khoản và bấm Đăng ký

2/ Khai báo thiết bị thu ngân

Có nhiều loại thiết bị như:

 • POS thu ngân: là máy tính tiền đặt tại quầy thu ngân dùng thanh toán hóa đơn và có thể nhận order từ thiết bị order nhân viên (thiết bị PDA).

 • POS order: là máy tính tiền đặt tại các khu vực khác nhau của cửa hàng cho phép nhân viên thay phiên thực hiện order và bắt buộc kết nối đến máy POS thu ngân.

 • KDS: là màn hình hiển thị bếp bar danh sách các món nhân viên đã order.

Bắt buộc chọn loại thiết bị là POS thu ngân

Bấm đăng ký ➜ Mã thiết bị sẽ xuất hiện

3/ Tạo mã thiết bị

 • Thực hiện tạo thêm mã thiết bị theo các bước sau:

 • Thiết lập → Danh sách thiết bị → Thêm mới → Điền thông tin → Chọn Đăng ký.

Mỗi cửa hàng bắt buộc có ít nhất 1 thiết bị thu ngân hoạt động khi hoạt động bán hàng tại cửa hàng

 • Chọn dấu + để thêm mới thiết bị

 • Nhập tên và loại thiết bị và bấm Đăng ký

Mã thiết bị sẽ hiển thị trên màn hình

 • Bạn có thể thực hiện COPY MÃ THIẾT BỊ hoặc dùng các thiết bị di động quét mã QR để đăng nhập bán hàng.

4/ Tạo tài khoản nhân viên đăng nhập bằng mã PIN hoặc bằng tài khoản

Chọn mục Thiết lập > Danh sách nhân viên

 • Điền các thông tin nhân viên như Họ và tên, nhóm nhân viên,...

 • Chọn ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN ➜ Chọn Đăng nhập dùng mã PIN hoặc đăng nhập dùng TÀI KHOẢN.

 • Nhập mã PIN ít nhất 4 ký tự hoặc điền thông tin ID và Pass dùng để đăng nhập bằng tài khoản

 • Chọn vai trò nhân viên

Sau đó Bấm Lưu

5/ Đăng nhập tài khoản nhân viên

 • Tại màn hình đăng nhập ➜ Điền mã thiết bị thu ngân hoặc quét mã QR đã tạo ở Bước 2 hoặc bước 3

Ngoài ra bạn cũng có thể vào lịch sử đăng nhập để vào tài khoản thiết bị nhanh chóng

 • Kế tiếp, nhập mã PIN hoặc User / Pass của tài khoản thu ngân đã tạo ở Bước 4 để đăng nhập

6/ Tạo và đăng nhập tài khoản quản lý

Tài khoản quản lý giúp chủ quán đăng nhập trực tiếp, nhanh chóng vào máy Pos bán hàng mà không cần mã thiết bị. Chủ quán có thể thông qua máy Pos để xem nhanh các báo cáo bán hàng, báo cáo kinh doanh.

Các bước tạo tài khoản quản lý, bạn thực hiện tương tự như tạo tài khoản nhân viên (WEB)

Lưu ý: Tại mục Thay đổi vai trò, bật quyền Thiết lập cửa hàng

Bật máy POS thu ngân, chọn đăng nhập tài khoản quản lý

Lưu ý: Đối với tài khoản quản lý, bạn không cần nhập mã thiết bị

Trường hợp bạn quên bật quyền thiết lập cử hàng cho tài khoản, giao diện sẽ hiện cảnh báo như sau:

Sau khi đăng nhập thành công bằng tài khoản quản lý, giao diện máy Pos bán hàng sẽ hiện như hình dưới đây

Lưu ý, nếu không nhập mã thiết bị, bạn sẽ không thực hiện thao tác bán hàng được

=> Chúc bạn thành công

Last updated