5/ Chỉnh sửa thông tin thẻ trả trước

A. Mở khóa hoặc khóa thẻ (trong trường hợp khách mất thẻ, hoặc khách ko dùng tại quán nữa)

1. khóa thẻ

Tại trang Admin.posapp.vn > Đối tác > khách hàng > chỉnh sửa khách hàng có nhu cầu

Chọn thẻ dịch vụ > khóa thẻ

Xác nhận > khóa thành công (khách hàng sẽ ko thể dùng thẻ để thanh toán nữa)

2. Mở khóa thẻ

Chọn lại nút mở khóa là thành công

Tại giao diện của khách hàng đó > chọn Reset mật khẩu

B. Reset mật khẩu quản trị của thẻ (dành cho mô hình dùng tính năng web nạp tiền hoặc ki ốt nạp tiền)

Tại giao diện khách hàng cần reset mật khẩu > nhấn reset

Sẽ có thông báo thành công , mk được reset về 123456 (tùy theo chủ cửa hàng đăng ký ban đầu)

C. Cấp lại thẻ (trường hợp khách mất thẻ có nhu cầu cấp lại thẻ mới)

Tại giao diện khách hàng muốn cấp lại thẻ > cấp lại thẻ

chọn mã thẻ cũ của khách > điền mã thẻ mới > điền mã đăng nhập (các thông tin này dành cho cửa hàng bán kèm thẻ chíp, các thông tin này lấy ở thẻ chíp)

>> Chúc các bạn thành công

Last updated