WEB - Thời gian làm việc

Bước 1: Trong mục Nhân viên ➜ Chọn Thời gian làm việc

Bước 2: Ở thẻ thời gian làm việc của cửa hàng chọn các Ngày làm việc, Giờ mở cửa và Giờ đóng cửa ➜ Bấm Lưu

Bước 3: Ở thẻ Ca làm việc cửa hàng chọn tạo mới để thêm ca làm việc

Điền các thông tin ➜ Bấm Lưu

Ngoài ra, chủ quán cũng có thể thiết lập ca làm việc tùy ý theo giờ làm thực của quán.

Last updated