Cách cài đặt Menu theo ngày

Để cài đặt Menu theo ngày, bạn có hai cách Web hoặc App

page1/ WEB - Cài đặt Menu theo ngàypage2/ APP - Cài đặt Menu theo ngày

Sau khi cài đặt thành công, bạn cần kích hoạt menu để có thể sử dụng

page3/ APP - Kich hoạt Menu theo ngày

Last updated