2/ Phát hành thẻ trả trước

(Phát Hành Thẻ Trả Trước: tạo và kích hoạt thẻ trả trước cho khách hàng sử dụng)

Chú ý: Cho dù cửa hàng có phát hành thẻ chip cho khách hàng hay không đều phải có thao tác phát hành này

A. Tạo thẻ trả trước để phát hành

Khi phát hành 1 thẻ trả trước ta phải tạo 1 mệnh giá thẻ để khi phát hành thẻ cho 1 khách hàng thì số tiền trong thẻ sẽ có sẵn theo mệnh giá mình phát hành (tạo thẻ 500k phát hành cho khách thì khách đó sẽ có 500k trong thẻ để sử dụng)

Truy cập thẻ trả trước > thẻ trả trước > thêm mới > thẻ trả trước

Điền thông tin thẻ trả trước - Đơn giá: giá bán thẻ. - Số tiền trong thẻ: số tiền khách có thể sử dụng để thanh toán mua hàng. - Thời hạn sử dụng: thẻ chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời gian này.

>>Có thể tạo nhiều mệnh giá khác nhau tùy chọn

B. Phát hành thẻ trả trước cho khách hàng

Chọn phát hành thẻ trả trước > chọn loại thẻ (chỗ này sẽ hiện danh sách thẻ tạo ở bước A) > Chọn loại là nhập từ file excel > Tải xuống file mẫu

Điền thông tin khách hàng và chú ý như bên dưới > sau đó lưu lại

Chọn file phát hành thẻ mà bạn mới điền và lưu ở trên > phát hành

Bạn sẽ thấy số lượng thẻ phát hành > số thẻ thành công và số thẻ thất bại

Như thế là ta đã phát hành thành công thẻ trả trước (0đ - chưa có tiền trong thẻ) cho khách Mai Thu Yến

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated