THẺ TRẢ TRƯỚC

(Tính năng thanh toán không tiền mặt tại cửa hàng, mô hình lớn và nhỏ đều áp dụng được)

Khách hàng nạp 1 số tiền nhất định vào tài khoản tại quán gánh theo tên và số điện thoại, có thể phát hành kèm 1 thẻ thành viên, số tiền nạp có thể chiết khấu tùy vào cửa hàng

Hình thức phát hành thẻ trả trước

1 - Phát hành theo tên + sđt khách hàng (Khi thanh toán chỉ cần đọc sđt > thu ngân sẽ thanh toán trừ thẳng vào số tiền trong thẻ qua tên hoặc sđt)

2 - Phát hành theo tên + sđt + 1 thẻ chip thành viên (Khi thanh toán chỉ cần đọc sđt hoặc quẹt thẻ chip qua máy đọc thẻ tại quầy > thu ngân sẽ thanh toán trừ thẳng vào số tiền trong thẻ qua tên hoặc sđt)

Với cách này sẽ cần thêm 1 thẻ chip + Máy đọc thẻ

Các bước thực hiện như sau:

1/ Kích hoạt thẻ trả trước2/ Phát hành thẻ trả trước3/ Nạp tiền thẻ trả trước4/ Các sử dụng thẻ trả trước5/ Chỉnh sửa thông tin thẻ trả trước

Last updated