Comment on page

THẺ TRẢ TRƯỚC

(Tính năng thanh toán không tiền mặt tại cửa hàng, mô hình lớn và nhỏ đều áp dụng được)
Khách hàng nạp 1 số tiền nhất định vào tài khoản tại quán gánh theo tên và số điện thoại, có thể phát hành kèm 1 thẻ thành viên, số tiền nạp có thể chiết khấu tùy vào cửa hàng
Hình thức phát hành thẻ trả trước
1 - Phát hành theo tên + sđt khách hàng (Khi thanh toán chỉ cần đọc sđt > thu ngân sẽ thanh toán trừ thẳng vào số tiền trong thẻ qua tên hoặc sđt)
2 - Phát hành theo tên + sđt + 1 thẻ chip thành viên (Khi thanh toán chỉ cần đọc sđt hoặc quẹt thẻ chip qua máy đọc thẻ tại quầy > thu ngân sẽ thanh toán trừ thẳng vào số tiền trong thẻ qua tên hoặc sđt)
Với cách này sẽ cần thêm 1 thẻ chip + Máy đọc thẻ
1 số thẻ chip mẫu để áp dụng quẹt thẻ thanh toán
Máy đọc thẻ đi kèm
Sơ đồ kết nối giữa máy đọc thẻ > thu ngân
Các bước thực hiện như sau: