CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM

(Khi có phát sinh chi tiêu tại quán khách hàng sẽ được tích điểm dựa trên số tiền chi tiêu, và có thể sử dụng số điểm đó để quy đổi sang tiền hoặc dịch vụ)

Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo ví tích điểm

Truy cập > Admin.posapp.vn > Quản lý thu chi > Danh mục quỹ > Thêm mới

Điền tên và chọn loại sổ quỹ là "Tk điểm" > Lưu

Xuất hiện sổ quỹ như này là tạo thành công.

Bước 2: Mở menu tích điểm

Thiết lập > Menu

Tìm tới dòng thiết lập > bật tích điểm > lưu lại

Bước 3: Set các quy định là tỉ lệ quy đổi điểm

Vào thiết lập > chọn tích điểm

Cách quy đổi điểm là sẽ quy đổi từ tiền khách khi tiêu tại quán

- Có thể đổi từ VND > điểm (như hình dưới là đổi 1đ = 1 điểm) - Có thể đổi từ dịch vụ > điểm (1 dịch vụ là 1 Sản phẩm hoặc dịch vụ )

Sau khi tích được điểm rồi thì "thiết lập tích điểm" sẽ là tùy chỉnh quy đổi từ điểm mà khách đã tích được để quy ra tiền rồi thanh toán cho các đơn sau đó

- Thanh toán sau bao nhiêu lần mua mới sử dụng được điểm

Các tùy chọn tiếp theo là về quy định cho tích điểm như không tích điểm cho Sản phẩm giảm giá,... chủ cửa hàng lựa chọn theo nhu cầu >> lựa chọn đối tượng tích điểm > lựa chọn các Sản phẩm tích điểm > chi nhánh áp dụng

>>> Sau khi setup xong thì lưu lại > đồng bộ lại thiết bị và app

Bước 4: Thao tác tích điểm và sử dụng điểm trên app

Đồng bộ là công tác không thể thiếu

Tạo order > gán khách hàng vào order > bán hàng bình thường > như thế là tích thành công cho khách hàng Mai Thu Yến

> Sử dụng điểm để thanh toán

Tiếp tục order cho khách hàng mua tại quán > add khách vào hóa đơn > thanh toán

>> Chúc các bạn thành công

Last updated