WEB - Nhập hàng Xuất hàng

1/ NHẬP HÀNG

(Nhập hàng là tạo 1 đơn nhập hàng vào kho nhưng số lượng tồn kho của sản phẩm trong đơn sẽ vào kho ngay tức khắc khi nhấn lưu đơn nhập, đơn nhập sẽ không sửa được sau khi lưu)

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tạo đơn nhập hàng

Truy cập Admin.posapp.vn > Quản lý kho > Nhập hàng

- Tại đây quản lý các phiếu đã tạo như xóa phiếu (ko chỉnh sửa được vì đơn này là đơn nhập 1 lần) > chọn thêm mới để tạo thêm 1 đơn nhập hàng

- Đầu tiên phải chọn nhà cung cấp hàng (nếu ko cần quản lý có thể tạo 1 NCC ảo để chọn) >> xem cách tạo NCC tại đây

- Sau đó có 2 hình thức để thêm Sản phẩm vào đơn nhập bằng file excel hoặc "thêm hàng hóa thủ công"

- Thêm hàng cần nhập > điền số lượng và đơn vị tính

+ Ví dụ tạo đơn nhập 10 lít sữa tươi > thêm Sản phẩm sữa tươi vào đơn > điền số lượng > lưu lại (lưu cái là tồn kho lên luôn số lượng nên ktra kỹ khi nhấn lưu)

- Sau khi lưu lại thành công ta đã có 1 đơn nhập hàng và tồn kho của sản phẩm đã + 10 lít sữa tươi trong kho >> Chúc các bạn thành công

>> Các phần thanh toán công nợ hay giá nhập tùy thuộc vào mặt hàng bạn nhập kho đã điền giá nhập hoặc phí vận chuyển chưa

2/ XUẤT HÀNG

(Xuất hàng là tạo 1 đơn xuất hàng khỏi kho và số lượng tồn kho của sản phẩm trong đơn sẽ bị trừ kho ngay tức khắc khi nhấn lưu đơn xuất, đơn xuất sẽ không sửa được sau khi lưu)

Các bước xuất hàng tương tự như nhập hàng

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated