Tạo Menu từ Web

Hướng dẫn cách tạo menu sản phẩm trên phần mềm PosApp

1/ Tạo nhóm hàng hóa dịch vụ

Bước 1: Trong mục Sản phẩm - Dịch vụ ➜ chọn Nhóm sản phẩm - Dịch vụ => Thêm mới

Bước 2: Đặt tên nhóm, sau đó chọn phân loại của nhóm là Sản phẩm ➜ bấm lưu

2/ Tạo hàng hóa và dịch vụ

Trong mục hàng hóa dịch vụ ➜ Chọn Hàng hóa - Dịch vụ

Có 2 cách để tạo mới hàng hóa dịch vụ

Cách 1: Thêm sản phẩm bằng file excel

Bước 1: Tải file mẫu để điền sản phẩm

Truy cập Admin.posapp.vn > Sản phẩm - dịch vụ > Sản phẩm - dịch vụ > nhập xuất Excel > Nhập hàng hóa

Tải xuống tệp mẫu > mở lên

- Chuyển qua sheet Sản phẩm

- Cột đầu tiên là loại hàng : chọn hàng hóa hoặc dịch vụ

- Cột tiếp theo điền tên nhóm Sản phẩm, Nếu nhóm chưa được tạo thì đừng lo khi tải file lên sẽ phát sinh 1 nhóm mà bạn điền tại đây

- Mã vạch: điền mã vạch của sản phẩm đối với những sản phẩm có mã vạch (bán lẻ sử dụng nhiều)

- Nếu sản phẩm chỉ có 1 đơn vị tính bạn chỉ cần điền đủ thông tin như sau

- Đối với Sản phẩm quản lý theo nhiều đơn vị tính ví dụ Bò húc vừa bán theo lon vừa bán lốc (1 lốc = 6 lon) ta làm như sau:

chú ý đơn vị quy đổi

- Đối với Sản phẩm có nhiều đơn vị tính nhưng không có tỉ lệ quy đổi cố định giữa các đơn vị như trà sữa có 2 đơn vị size M và size L thì để tỉ lệ quy đổi là 1

- Mục NVL thì ta định lượng luôn sản phẩm tại đây nếu chủ cửa hàng cần quản lý định lượng cho Sản phẩm

- Tại mục hình ảnh có thể lấy link hình ảnh Sản phẩm trên mạng điền vào đây (không thể lấy hình ảnh có sẵn)

- Các cột cuối cùng bao gồm sẽ tùy chọn Yes hoặc No

+ Quản lý kho: để quản lý tồn kho và trừ kho khi bán hàng cho Sản phẩm

+ Cho phép bán lẻ: sản phẩm sẽ xuất hiện tại màn hình order

+ Cho phép bán hàng online: sản phẩm sẽ xuất hiện tại web bán hàng online như grab, web order, ...

+ Cho phép sửa giá và số lượng khi tạo đơn: khi order sẽ xuất hiện bảng thay đổi giá cho sản phẩm đó

+ Cho phép sử dụng cân điện tử: dành cho Sản phẩm có liên kết cân điện tử

>> Sau khi điền đủ Sản phẩm và thông tin trên file tiến hành lưu lại

Bước 2: Tải file Sản phẩm lên tài khoản

- Quay lại màn hình tải file > chọn file mới chỉnh sửa > đồng ý

- Sau đó chuyển qua giao diện báo cáo nếu file tải lên thành công sẽ có chữ hoàn thành và ko hiển thị lỗi

Chú ý: nếu file có quá nhiều Sản phẩm sẽ lên từ từ, cứ để pm chạy hết hãy tải file tiếp theo

- Nếu chạy xong mà lỗi sẽ báo chữ i, ấn vào để xem file gặp lỗi gì

>> Nếu không gặp lỗi ktra xem Sản phẩm đã lên đủ chưa là hoàn thành

Cách 2: tạo hàng hóa dịch vụ mới trực tiếp trên phần mềm

Chọn Sản phẩm - dịch vụ > Thêm mới > sản phẩm

Dưới đây là ý nghĩa của một số khái niệm:

- Tên hàng hóa

- Ngôn ngữ khác: là tên của sp sẽ thay đổi theo tên ngôn ngữ khác mà bạn đã set khi máy bạn đổi ngôn ngữ

- Chọn nhóm cho sản phẩm

- Giá vốn: dùng để tính lợi nhuận

- Giá nhập: để tính giá trị đơn nhập hàng (đối với sản phẩm nào có tích quản lý kho mới nhập hàng được)

- Cho phép bán lẻ: sản phẩm sẽ xuất hiện tại màn hình order

- Cho phép bán hàng online: sản phẩm sẽ xuất hiện tại web bán hàng online như grab, web order, ...

- Cho phép sửa giá và số lượng khi tạo đơn: khi order sẽ xuất hiện bảng thay đổi giá cho sản phẩm đó

- Cảnh báo tồn kho: nếu sản phẩm có tích quản lý kho thì số lượng sản phẩm đó vượt qua các mức cảnh báo thì sẽ báo đỏ để chủ cửa hàng biết điều phối hàng hóa

- Thống kê hàng bán chạy: để báo cáo mặt hàng bán chạy

- Thiết lập máy in dành cho cửa hàng muốn in phiếu chế biến hoặc in tem trà sữa, tem mã vạch (ví dụ quán có máy in số 1 cài để in phiếu chế biến, thì sp nào muốn in ra máy in số 1 sẽ chọn máy in số 1 tại mục này)

- Tại mục đơn vị tính vui lòng chọn tại mục đơn vị cơ bản

- Nếu ko tìm thấy đơn vị tính mong muốn có thể tạo thêm bằng cách chọn dấu cộng > điền tên > lưu lại

- Là có thể chọn đơn vị tính mới tạo

- Đối với sản phẩm quản lý theo 2 đơn vị tính (ví dụ: bò húc vừa bán theo lon, vừa bán theo lốc. Trong đó 1 lốc =6 lon ta làm như sau)

> Ấn vào nút "thêm đơn vị tính" > chọn đơn vị tính quy đổi là lốc > điền giá và tỉ lệ quy đổi

- Tiếp theo tại mục quản lý kho

+ Quản lý tồn kho: kiểm soát số lượng hàng trong kho (bán hàng trừ kho)

+ Cho phép bán khi kết tồn kho: tồn kho sản phẩm bằng 0 vẫn bán được hàng và sẽ trừ âm kho

+ Sản xuất trừ nguyên vật liệu: giúp vừa quản lý tồn kho của sp, vừa quản lý định lượng NVL cho sp

- Mục định lượng này để quản lý NVL tiêu hao nên 1 sản phẩm

>> Lưu lại là đã hoàn thành tạo mới 1 sản phẩm để bán hàng

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Chọn sản phẩm dịch vụ > chọn nút cập nhật bên cạnh các sản phẩm cần chỉnh sửa > sau khi thay đổi thông tin sp xong nhấn lưu > Hoàn thành

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated