HỦY ORDER - TRẢ MÓN

Hướng dẫn thao tác hủy Order hoặc trả món đã order

Bước 1: Mở bàn cần hủy order

Bước 3: HỦY MÓN: Chọn có để hủy order, thêm lý do hủy đơn nếu có

TRẢ MÓN: Chọn món > số lượng > trả và in trường hợp khách muốn trả món

=> Chúc bạn thành công

Last updated