Web - Các bước thiết lập cửa hàng

Có 4 bước thiết lập cửa hàng mới từ Web

Bước 1: Đăng ký và đăng nhập tài khoản cửa hàng

Bước 2: Lấy mã thiết bị cho (thu ngân) thiết bị bán hàng

Bước 3: Tạo tài khoản nhân viên thu ngân, đăng nhập bằng mã PIN hoặc bằng tài khoản

Bước 4: Tải ứng dụng Posapp về thiết bị thu ngân và đăng nhập để thực hiện bán hàng

1/ Đăng ký và đăng nhập tài khoản chủ cửa hàng

Để bắt đầu sử dụng Phần mềm quản lý PosApp, bạn cần tạo tài khoản chủ cửa hàng để có quyền sử dụng full tính năng của phần mềm.

1.1/ Các bước đăng ký tài khoản

Đăng ký miễn phí 14 ngày dùng thử tài khoản PosApp Website với các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Truy cập Website: https://posapp.vn/

Bước 2: Chọn nút Đăng ký

Bước 3: Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

Bước 4: Điền thông tin tài khoản và bấm Xác nhận

Màn hình Đăng ký thành công có tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản vừa đăng ký

Vậy là bạn đã có thể bắt đầu sử dụng Phần mềm PosApp bằng cách đăng nhập vào tài khoản.

1.2/ Các bước đăng nhập tài khoản vừa tạo

2/ Khai báo thiết bị thu ngân để lấy [mã thiết bị]

Khi tạo thành công tài khoản chủ, phần Quản lý thiết bị có mặc định 1 mã thiết bị (pos thu ngân), có thể dùng mã thiết bị đó để đăng nhập app để bán hàng hoặc tạo 1 mã thiết bị khách dành riêng cho pos thu ngân tại cửa hàng mỗi cửa hàng bắt buộc có ít nhất 1 mã thiết bị pos thu ngân

Việc đăng ký và cấp [Mã thiết bị] trước khi sử dụng giúp ngăn chặn truy cập trái phép bên ngoài cửa hàng. [Mã thiết bị] định danh mỗi thiết bị duy nhất và giúp các thiết bị trong cùng cửa hàng gửi nhận dữ liệu với nhau.

Các bước cụ thể như sau:

2.1/ Trong mục Quản Trị => Chọn Quản trị thiết bị

2.2/ Chọn mục Thêm mới

2.3/ Nhập các thông tin bắt buộc sau

- Tên thiết bị

- Tên cửa hàng

- Có 3 loại thiết bị với ý nghĩa như sau:

 • POS thu ngân: là máy tính tiền đặt tại quầy thu ngân dùng thanh toán hóa đơn và có thể nhận order từ thiết bị order nhân viên (thiết bị PDA).

 • POS order: là máy tính tiền đặt tại các khu vực khác nhau của cửa hàng cho phép nhân viên thay phiên thực hiện order và bắt buộc kết nối đến máy POS thu ngân.

 • KDS: là màn hình hiển thị bếp bar danh sách các món nhân viên đã order.

Chọn POS thu ngân

2.4/ Bấm Lưu để lấy mã thiết bị thu ngân

Dãy số và ký tự hiển thị là Device Code dùng để đăng nhập vào thiết bị tương ứng

Có thể Quản lý mã thiết bị đã tạo trong mục Quản lý thiết bị > Trạng thái:

 • Hoạt động: mã thiết bị đang được sử dụng (nếu sử dụng đồng thời cùng hoạt động trên 2 thiết bị sẽ bị đăng xuất trên 1 thiết bị)

 • Dừng hoạt động: mã thiết bị đang không được sử dụng trên thiết bị nào.

3/ Tạo tài khoản nhân viên

 • Vào mục Nhân viên ➜ Chọn Tài khoản nhân viên

 • Bắt buộc chọn tên nhân viên, nhóm nhân viên và lựa chọn ĐĂNG NHẬP DÙNG MÃ PIN hoặc TÀI KHOẢN

 • Nhập mã PIN (Ít nhất 4 ký tự)

 • Nhập tài khoản > Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và mật khẩu xác nhận

 • Chọn vai trò của nhân viên, ví dụ ở đây là vai trò [Thu ngân]

 • Bấm Lưu

Last updated