Thiết lập Menu cha con

(Menu phân cấp theo kiểu menu cha > trong menu cha có các nhóm menu con > trong nhóm menu con sẽ có các menu nhỏ hơn)

Menu cha con này setup dựa vào menu theo ngày và sẽ hiển thị tại màn hình order như này

Ta setup như sau

Bước 1: Thiết lập các bước set menu theo ngày

Bước 2: Đối với Web, ta thiết lập menu cha con như trong hình

Còn trên app thì ta thiết lập tại đây

Sau đó bạn làm theo các bước tương tự như menu theo ngày

>> Chúc các bạn thành công

Last updated