Thiết lập ví để ghi nhận doanh thu từ GrabFood

Bước 1: Vào mục Quản lý thu chi ⇨ Chọn Danh mục quỹ

Bước 2: Chọn mục Thêm mới ⇨ Nhập tên sổ quỹ ⇨ Chọn Mặc định bán hàng qua kênh bán hàng ⇨ Chọn Grab Food Staging

Bước 3: Nhấn lưu

Last updated