Thiết lập ban đầu
Thiết lập ví để ghi nhận doanh thu từ GrabFood
Bước 1: Vào mục Quản lý thu chi ⇨ Chọn Danh mục quỹ
Bước 2: Chọn mục Thêm mới ⇨ Nhập tên sổ quỹ ⇨ Chọn Mặc định bán hàng qua kênh bán hàng ⇨ Chọn Grab Food Staging
Bước 3: Nhấn lưu
Copy link