Thiết lập thời gian mở cửa

Để thực hiện thiết lập thời gian mở cửa, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nhấn Thời gian làm việc

Bước 2: Thiết lập các ngày mở cửa trong tuần

Bước 3: Thiết lập giờ mở cửa, giờ đóng cửa trong ngày

Bước 4: Nhấn Lưu

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated