1/ WEB - Cài đặt Menu theo ngày

Bước 1: Bật tính năng thiết lập menu

Truy cập Admin.posapp.vn > Thiết lập > Menu

Tại mục Sản phẩm - dịch vụ bật Thiết lập menu > lưu lại

Bước 2: Cài menu theo ngày

Sản phẩm - dịch vụ > thiết lập menu > thêm mới

Điền tên menu > thứ và thời gian áp dụng menu

Kéo xuống dưới chọn thêm Sản phẩm (là các món ăn sẽ xuất hiện tại các ngày chỉ định)

Tích chọn các món > xác nhận

Lưu lại menu

Các menu sẽ xuất hiện tại đây > nhấn đồng bộ máy thu ngân

=> Chúc bạn thành công

Last updated