2/ Thêm nhiều chính sách giá

(Tạo các mức chính sách giá để chuyển qua lại thay đổi giá Sản phẩm nhanh) Ví dụ: bảng giá bán lẻ tại quán bán với mức giá riêng, bảng giá bán buôn bán mức giá khác, ta có thể làm 2 chính sách giá để thay đổi hàng loạt giá khi order mà ko cần giảm giá thủ công từng món khi lên đơn)

Các bước thực hiện:

2.1/ Bật tính năng chính sách giá

Tại trang Admin.posapp.vn > Thiết lập > menu

Tìm cột thiết lập > bật chính sách giá lên > lưu lại

2.2/ Thiết lập chính sách

Quay lại mục Thiết lập > chính sách giá

Chọn thêm mới

1. Điền tên chính sách giá

2. Chọn chính sách giá bán lẻ (chọn như hình)

Nhớ điền ngày áp dụng cho chính sách giá này

Tiếp theo ấn vào Thêm nhiều Sản phẩm mà muốn thay đổi khi chọn chính sách giá này

Vì đây là chính sách giá bán lẻ tại quán nên sẽ thêm Sản phẩm vào mà ko cần chỉnh giá tại chính sách giá bán lẻ này

> Lưu lại ta được 1 chính sách giá bán lẻ tại quán

Giờ tạo thêm 1 chính sách giá bán buôn (chính sách giá này sẽ khác với chính sách giá tại quán)

Điền tên chính sách giá thứ 2 thêm sản phẩm tương tự chính sách gia bán lẻ

Thay đổi giá ở cột chiết khấu, tăng hoặc giảm các Sản phẩm (chỉ có thể tăng hoặc giảm, không thể Sản phẩm thì tăng, Sản phẩm thì giảm được - có thể tạo 2 chính sách giá, 1 cái chính sách giá cho Sản phẩm tăng, 1 chính sách giá cho Sản phẩm giảm)

Sau đó lưu lại > Trên thiết bị bán hàng đồng bộ lại , khi order sản phẩm sẽ chọn được chính sách giá tại đây để áp thay đổi nhanh giá Sản phẩm khi bán

Khi chọn chính sách giá tại đây thì giá Sản phẩm tự thay đổi theo bảng giá set sẵn

Lưu ý: Khi thêm 1 Sản phẩm mới thì cần thêm Sản phẩm này vào 2 chính sách giá theo theo tác bên trên

>> Chúc các bạn thành công

Last updated