Comment on page

Tạo ví - Danh mục quỹ

Bước 1: Trong mục Quản lý thu chi Chọn danh mục quỹ
Bước 2: Chọn thêm mới Điền các thông tin quỹ tiền như:
 • Tên quỹ tiền
 • Loại
Có 6 loại tài khoản như:
 • TK Tiền mặt: Khách thanh toán bằng tiền mặt
 • TK Ngân hàng mặc định: Khách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng
 • TK điểm: Khách hàng sử dụng điểm thưởng để thanh toán
 • TK ngân hàng: Khách hàng thanh toán bằng máy quẹt thẻ ngân hàng
 • TK thẻ trả trước:
 • TK voucher: Khách hàng thanh toán bằng voucher
 • TK chiết khấu:
Ví dụ khi muốn tạo danh mục quỹ cho TK thẻ ngân hàng MPOS, bạn chọn mục TK ngân hàng.
 • Mặc định bán hàng tại cửa hàng: Tức là khi thanh toán tại cửa hàng quỹ tiền này sẽ được mặc định chọn
 • Mặc định bán hàng qua kênh bán hàng: GrabFood,...
 • Chọn chi nhánh áp dụng (nếu có)
Đã đổi giao diện mới
Bước 3: Bấm Lưu
>> Chúc các bạn thành công