Tạo ví - Danh mục quỹ

Bước 1: Trong mục Quản lý thu chi Chọn danh mục quỹ

Bước 2: Chọn thêm mới Điền các thông tin quỹ tiền như:

 • Tên quỹ tiền

 • Loại

Có 6 loại tài khoản như:

 • TK Tiền mặt: Khách thanh toán bằng tiền mặt

 • TK Ngân hàng mặc định: Khách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

 • TK điểm: Khách hàng sử dụng điểm thưởng để thanh toán

 • TK ngân hàng: Khách hàng thanh toán bằng máy quẹt thẻ ngân hàng

 • TK thẻ trả trước:

 • TK voucher: Khách hàng thanh toán bằng voucher

 • TK chiết khấu:

Ví dụ khi muốn tạo danh mục quỹ cho TK thẻ ngân hàng MPOS, bạn chọn mục TK ngân hàng.

 • Mặc định bán hàng tại cửa hàng: Tức là khi thanh toán tại cửa hàng quỹ tiền này sẽ được mặc định chọn

 • Mặc định bán hàng qua kênh bán hàng: GrabFood,...

 • Chọn chi nhánh áp dụng (nếu có)

Đã đổi giao diện mới

Bước 3: Bấm Lưu

>> Chúc các bạn thành công

Last updated