Comment on page

Sắp xếp sản phẩm trên Menu - APP

(Sắp xếp danh mục sản phẩm theo ý muốn)
Bước 1: Bật tính năng sắp xếp (nếu ko bật thì mặc định menu sắp xếp theo thứ tự a-z)
Để chuyển qua lại giữa các kiểu menu này ta chỉnh như sau
Vào Thiết lập
Chọn Thiết lập bán hàng
Tìm tới dòng hiển thị danh mục/ sản phẩm chuyển sang tùy chỉnh > lưu lại
Bước 2: Sắp xếp menu
Truy cập vào mục sản phẩm
Chọn vào dấu 3 chấm trên cùng bên phải ta có
- Sắp xếp danh mục ( xếp thứ tự các nhóm) - Sắp xếp món (thứ tự món)
a) Sắp xếp nhóm
Tiến hành ấn giữ vào nhóm > kéo thả tới vị trí cần sắp xếp
b) Sắp xếp món cũng làm tương tự
Thấy thông báo này tức là sắp xếp thành công, giờ đây menu đã thay đổi theo ý muốn
>> Chúc các bạn thành công