Tính năng sản xuất

QUẢN LÝ KHO THÀNH PHẨM

(Giúp khách hàng vừa quản lý tồn kho của thành phẩm, vừa quản lý NVL tiêu hao của thành phẩm)

Bước 1: Mở tính năng sản xuất bằng cách Thiết lập > Thiết lập menu

Bước 2: Tìm tới dòng Sản phẩm - Dịch vụ, show dòng này ra và chọn Sản xuất > Lưu lại

Có 2 cách để thực hiện sản xuất hàng hóa:

Cách 1: Sản xuất hàng hóa có định lượng sẵn NVL tiêu hao

Ví dụ 1 sản phẩm cần sản xuất có định lượng tiêu hao các NVL

Bánh Flan là sản phẩm quản lý tồn kho (số lượng tồn kho sẽ tùy thuộc vào thao tác sản xuất)

NVL cấu thành nên thành phẩm 1 cái bánh Flan bao gồm:

 • 3 quả trứng gà

 • 380 ml sữa tươi

 • 150 ml whipping

 • 150 ml sữa đặc

Bước 1: Tại đây mình sẽ phải tạo ra NVL dùng để sản xuất, tại mục Sản phẩm - Dịch vụ > Thêm mới > Sản phẩm

 • Tích quản lý kho: Để quản lý SL tồn kho

 • Nếu cho phép bán âm thì tích chọn [Cho phép bán khi hết tồn kho]

Bước 2: Tạo sản phẩm thành công sẽ hiển thị ở màn hình danh sách sản phẩm

Bước 3: Tạo sản phẩm cần sản xuất

 • Tích chọn quản lý kho: để quản lý SL tồn kho thành phẩm

 • Nếu cho phép bán âm thì tích chọn [Cho phép bán khi hết tồn kho]

 • Tích chọn Sản xuất trừ nguyên vật liệu : để thực hiện trừ kho các NVL đã định lượng khi thực hiện sản xuất

Bước 4: Định lượng các NVL đã tạo để khi thực hiện sản xuất sẽ tự động trừ

Bước 5: Lưu sản phẩm, sẽ xuất hiện màn hình danh sách sản phẩm

Bước 6: Tiến hành nhập kho cho NVL tiêu hao

Bước 7: Kiểm tra lượng tồn kho của NVL (lúc này chưa có tồn kho của bánh Flan bởi vì ta chưa sản xuất nó)

Bước 8: Tiến hành sản xuất để quản lý tổn kho cho sản phẩm bánh Flan

 • Vào quản lý kho > sản xuất > Tạo phiếu sản xuất

 • Chọn kho (thông thường sẽ để kho mặc định với kho NVL)

 • Chọn sản phẩm (những sản phẩm nào tích "Sản xuất trừ nguyên vật liệu" mới xuất hiện tại đây)

Bước 9: Điền số lượng muốn sản xuất (số lượng này sẽ xuất hiện tại quản lý kho, bán bánh Flan sẽ trừ thẳng vào số lượng tồn kho này)

Bên dưới sẽ thống kê các NVL tiêu hao nếu sản xuất số lượng bánh Flan mà ta điền bên trên

Bước 10: Khi nhấn lưu sẽ báo thành công và thống kê các phiếu sản xuất bên dưới (tồn kho bánh Flan đã xuất hiện trong kho)

Bước 11: Vào quản lý kho sẽ thấy các NVL tiêu hao cho 5 cái bánh Flan đã được trừ, kho xuất hiện tồn kho Bánh Flan SL 5 mà ta mới sản xuất > bán hàng bánh Flan sẽ trừ số lượng này

Cách 2: Khi sản xuất thực hiện chọn các NVL tiêu hao cho sản phẩm cần sản xuất

Ví dụ: Sản xuất sản phẩm Nước mắm chế biến

Tạo các sản phẩm NVL và sản phẩm cần sản xuất như hướng dẫn phía trên.

Các bước hướng dẫn sản xuất

Bước 1: Tạo phiếu sản xuất : Vào quản lý kho --> Sản xuất -> tạo phiếu sản xuất

 1. Chọn sản phẩm cần sản xuất

 2. chọn đơn vị tính cần sản xuất: ví dụ nước mắm lúc tạo sản phẩm sẽ có ĐVT là ml và lít

 3. Nhập số lượng cần sản xuất

 4. tìm kiếm NVL dùng để tiêu hao khi thực hiện sản xuất

 1. Tìm kiếm nguyên vật liệu, hoặc kích chọn hiển thị tất cả

 2. tích chọn NVL cần sản xuất

 3. thêm vào đơn

Ở ví dụ này cần sản xuất 15 lít nước mắm chế biến cần tiêu hao 15 lít Nước mắm chỉ, ở cột số lượng tiêu hao nhập 15 ( lưu ý cột đơn vị tính) -> sau đó Bấm lưu để thực hiện sản xuất và kiểm tra ở tồn kho.

=> Chúc bạn thành công

Last updated