Tạo phiếu thu, phiếu chi

Bước 1: Trong mục Quản lý thu chi Chọn Thu chi

Giao diện màn hình thu chi trên máy tính của phần mềm PosApp

Bước 2: Chọn Thêm mới Chọn Thêm phiếu thu/Chi

Bước 3: Điền các thông tin như:

- Số tiền thu/chi

- Quỹ tiền

- Nhóm hoạt động thu chi

- Đối tượng nhận, người nhận

- Ngày hạch toán

Bước 4: Bấm Lưu và Xác nhận để ghi nhận phiếu thu/chi ngay thời điểm xác nhận

>> Chúc các bạn thành công

Last updated