3/ Các cách xuất HĐĐT

Có 2 cách xuất hóa đơn:

+ Xuất hóa đơn trước: Xuất hóa đơn trực tiếp trên máy pos khi bán hàng + Xuất hóa đơn sau: Bán hàng xong, có thể tìm lại đơn đó trên web => xuất

a. Xuất hóa đơn ngay khi bán hàng

Khi bán hàng tại màn hình thanh toán ta có thể xuất hóa đơn trực tiếp tại màn hình này

Tính VAT trên tổng hóa đơn: Màn hình thanh toán có thể tùy ý chỉnh sửa giảm giá, phụ thu, VAT và sẽ tự link theo tổng giá cuối cùng

(chú ý: VAT theo hóa đơn được tính không bao gồm giảm giá và phụ thu, bật trong thiết lập cửa hàng)

Tính VAT trên sản phẩm (Sản phẩm chưa bao gồm thuế): Thì tại màn hình thanh toán bạn có thể tùy ý giảm giá và phụ thu nhưng số tiền VAT sẽ không thay đổi theo tổng tiền của đơn hàng

(ví dụ: đơn hàng gồm 1 Sản phẩm giá 40.000 + 4.000 VAT, bạn giảm giá 10% trên đơn hàng thì tiền thuế 4.000 không thay đổi và ở đây bạn đang giảm giá hoặc phụ thu sẽ tính vào số tiền sau thuế)

Tính VAT trên sản phẩm (Sản phẩm đã bao gồm thuế): Màn hình thanh toán sẽ không thể giảm giá hoặc phụ thu trên tổng hóa đơn, bạn chỉ có thể giảm giá sản phẩm tại màn hình order và lúc này VAT sẽ được tính lại theo giá Sản phẩm mới

Ví dụ: Giá Sản phẩm 40.000đ, trong đó giá thực Sản phẩm 36,364 + 10% VAT (3,636đ) = 40.000

Với các cách tính thuế khác nhau sẽ dẫn tới màn hình tại mục thanh toán cũng khác nhau và đều có thể xuất hóa đơn ngay tại màn hình thanh toán.

Nếu cờ "khách lấy hóa đơn GTGT" này bật => Yêu cầu thu ngân lựa chọn khách hàng và thêm thông tin cần xuất hóa đơn trước khi thanh toán (Nút này có vai trò đánh dấu đơn hàng tức đơn này cần xuất hóa đơn) Nếu không tích cờ này thì đơn này vẫn thanh toán bình thường và vẫn có thể xuất hóa đơn VAT sau trên giao diện web

Khi lựa chọn "Khách lấy hóa đơn GTGT" mà chưa chọn hoặc điền thông tin khách hàng lấy hóa đơn sẽ hiển thị thông báo => Ấn đồng ý

Lựa chọn thông tin khách hàng tại mục chọn khách hàng nếu đã lưu hoặc điền thông tin khách hàng xuống bên dưới

- Gửi email cho khách hàng: Khách sẽ nhận được 1 mail hóa đơn GTGT

- Xuất hóa đơn trước: Đơn sẽ được xuất VAT ngay lập tức

- Xuất hóa đơn sau: Đơn hàng thanh toán trước, xuất hóa đơn sau trên giao diện web

Chọn Xem trước để xem trước thông tin mẫu hóa đơn sẽ xuất

Lưu lại và thanh toán như bình thường, trên hóa đơn sẽ có thông tin để khách hàng check hóa đơn online

>> Hoàn tất quy trình thanh toán xuất hóa đơn cho khách tại thu ngân

b. Xuất hóa đơn trên web (dành cho đơn vị chưa kịp xuất hóa đơn khi bán hàng)

Khi bán hàng không tích cờ khách hàng lấy hóa đơn GTGT

Hoặc tích cờ Khách lấy hóa đơn GTGT nhưng lại chọn xuất Hóa đơn sau

Thao tác xuất hóa đơn trên Web

Tại trang quản trị trên web chọn thiết lập => Hóa đơn điện tử

Chọn đơn hàng => Chọn bộ lọc đơn hàng ta sẽ thấy tất cả đơn hàng của quán

Đơn hàng nào đã xuất hóa đơn sẽ hiển thị "đã phát hành" và có thể tải file PDF hóa đơn về

Đơn hàng nào chọn xuất hóa đơn sau sẽ có tag "chưa phát hành" nhấn phát hành => sẽ có sẵn thông tin của khách khi thu ngân thêm khi thanh toán, nếu không có sẽ cần tự điền ở các trường này => Ấn phát hành

Phát hành thành công

>> Chúc các bạn thành công

Last updated