2/ THIẾT LẬP TÙY CHỌN IN

Bước 1: Chọn Thiết lập tùy chọn in

Bước 2: Lựa chọn bật/tắt các tùy chọn như:

 • In phiếu biên lai khi thanh toán

 • Thanh toán tại quầy in bếp

 • Thanh toán tại bàn in bếp

 • Mở két khi thanh toán

 • Thử in lại khi gặp lỗi

 • In móng bị hủy

 • In bếp khi lưu

 • In bếp tại máy con

 • Hiển thị nhóm sản phẩm khi in hóa đơn

 • In phiếu nạp tiền thẻ trả trước

Nhập số lượng phiếu khi in:

 • Số biên lai khi thanh toán

 • Số lượng phiếu bếp

Lựa chọn in tách bếp theo:

 • Không

 • Sản phẩm

 • Số lượng

Bước 3: Bấm Lưu

Last updated