Comment on page

THIẾT LẬP ORDER KẾT HỢP BỘ THẺ RUNG

(Dành cho mô hình khách hàng tự phục vụ có sử dụng bộ thẻ rung kết hợp phần mềm)

A. THIẾT LẬP BAN ĐẦU

Tại giao diện chính của phần mềm > thiết lập
Thiết lập bán hàng
Tại mục chọn tên bàn theo > chuyển sang "Nhập tên" > Lưu lại

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chú ý: Mô hình order kết hợp thẻ rung chỉ áp dụng khi order "Tại Quầy"
Vào mục "Tại Quầy" để tiến hành bán hàng
Chọn các Sản phẩm cần mua > Chọn thẻ chờ
Rút bất kỳ 1 thẻ bất kỳ trên bộ thẻ rung (ví dụ số 1)
Nhập số thẻ mới rút được vào phần Thẻ chờ > nhấn thanh toán
Trên phiếu thanh toán sẽ có số phiếu theo thẻ vừa nhập, đưa thẻ 01 + Phiếu thanh toán cho khách ra ngồi đợi tại bàn
Đồng thời sẽ ra Phiếu chế biến + Tem (nếu đã cài) hiển thị số thẻ giống với phiếu thanh toán
Khi nhân viên làm món xong thì ấn số theo phiếu bếp hiển thị vào đế thẻ rung sau đó ấn "Call", thẻ rung tương ứng mà khách đang cầm sẽ rung và kêu lên báo hiệu món đã chế biến xong để ra quầy lấy > Nhân viên giao món, thu hồi thẻ rung >> Hoàn tất quy trình bán hàng sử dụng thẻ rung
>> Chúc các bạn thành công