CHUYỂN BÀN - GỘP BÀN - TÁCH BÀN - THÊM BÀN NHANH - THÊM ORDER KHÁC

1/ CHUYỂN BÀN

Hướng dẫn thao tác Chuyển bàn

Bước 1: Mở bàn cần chuyển

Bước 3: Chọn bàn muốn chuyển

Bước 4: Xác nhận để chuyển bàn

2/ GỘP BÀN

Hướng dẫn thao tác gộp bàn

Bước 1: Chọn bàn cần gộp

Bước 3: Chọn bàn muốn gộp vào

Bước 4: Bấm xác nhận để gộp bàn

3/ TÁCH BÀN - TÁCH ORDER

Hướng dẫn thao tác tách Order

Bước 1: Mở bàn tách order

Bước 3: Chọn món cần tách ➜ Chọn Chuyển bàn nếu muốn tách món ra bàn riêng hoặc Thanh toán món riêng

4/ THÊM BÀN NHANH

Trường hợp quán bạn đã đầy bàn (bàn được thiết lập trên phần mềm) và hiện trong quán vẫn còn bàn dự phòng, bạn có thể sử dụng tính năng thêm bàn nhanh để tạo bàn cho khách, sao khu thanh toán xong đơn hàng, bàn thêm này sẽ mất.

Cách thao tác thêm bàn nhanh được thực hiện như sau:

Sau đó bạn đặt tên bàn, order món của khách và nhấn lưu là xong.

Sau khi thanh toán đơn hàng, bàn thêm nhanh sẽ tự động mất

5/ THÊM ORDER KHÁC

Trong trường hợp quán đông, hết bàn đơn, có một số bàn đôi đã có khách nhưng vẫn còn chỗ ngồi thì bạn có thể sử dụng tính năng này để GHÉP BÀN cho khách.

Ta thực hiện các bước như sau:

Bạn thực hiện các thao tác thêm order cho khách như bình thường và nhấn lưu.

Lúc muốn thanh toán cho khách, nhân viên nhấn vào bàn và chọn order theo yêu cầu. Sau đó thực hiện các thao tác thanh toán đơn hàng cho khách như bình thường.

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated