Comment on page

CHUYỂN BÀN - GỘP BÀN - TÁCH BÀN - THÊM BÀN NHANH - THÊM ORDER KHÁC

1/ CHUYỂN BÀN

Hướng dẫn thao tác Chuyển bàn
Bước 1: Mở bàn cần chuyển
Bước 2: Chọn biểu tượng
➜ Chọn Chuyển bàn
Bước 3: Chọn bàn muốn chuyển
Bước 4: Xác nhận để chuyển bàn

2/ GỘP BÀN

Hướng dẫn thao tác gộp bàn
Bước 1: Chọn bàn cần gộp
Bước 2: Chọn biểu tượng
➜ Chọn Gộp bàn
Bước 3: Chọn bàn muốn gộp vào
Bước 4: Bấm xác nhận để gộp bàn

3/ TÁCH BÀN - TÁCH ORDER

Hướng dẫn thao tác tách Order
Bước 1: Mở bàn tách order
Bước 2: Chọn biểu tượng
➜ Chọn Tách order
Bước 3: Chọn món cần tách ➜ Chọn Chuyển bàn nếu muốn tách món ra bàn riêng hoặc Thanh toán món riêng

4/ THÊM BÀN NHANH

Trường hợp quán bạn đã đầy bàn (bàn được thiết lập trên phần mềm) và hiện trong quán vẫn còn bàn dự phòng, bạn có thể sử dụng tính năng thêm bàn nhanh để tạo bàn cho khách, sao khu thanh toán xong đơn hàng, bàn thêm này sẽ mất.
Cách thao tác thêm bàn nhanh được thực hiện như sau:
Vào Tại bàn > Dấu
góc trên bên phải > Thêm bàn nhanh
Sau đó bạn đặt tên bàn, order món của khách và nhấn lưu là xong.
Sau khi thanh toán đơn hàng, bàn thêm nhanh sẽ tự động mất

5/ THÊM ORDER KHÁC

Trong trường hợp quán đông, hết bàn đơn, có một số bàn đôi đã có khách nhưng vẫn còn chỗ ngồi thì bạn có thể sử dụng tính năng này để GHÉP BÀN cho khách.
Ta thực hiện các bước như sau:
Vào Tại bàn > Nhấn
góc trên bên phải bàn > nhấn thêm order
Bạn thực hiện các thao tác thêm order cho khách như bình thường và nhấn lưu.
Lúc muốn thanh toán cho khách, nhân viên nhấn vào bàn và chọn order theo yêu cầu. Sau đó thực hiện các thao tác thanh toán đơn hàng cho khách như bình thường.
=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG