Mở ca / đóng ca

1/ Thao tác mở ca

Bước 1: Trong mục Tại cửa hàng ➜ Chọn biểu tượng ➜ Chọn Mở ca

Bước 2: Nhập thông tin số tiền quỹ đầu ca hoặc chọn lấy số liệu bàn giao ca trước

Bước 3: Chọn Mở ca

2/ Thao tác đóng ca

Bước 1: Trong giao diện tại cửa hàng trên ứng dụng PosApp ➜ Chọn biểu tượng ➜ Chọn Đóng ca

Bước 2: Kiểm tra các thông tin trên phần mềm và thực tế

Bước 3: Chọn mục lịch sử giao dịch để In biên lai đóng ca nếu muốn

Bước 4: Bấm Đóng ca