Thiết lập ban đầu
Mở ca / đóng ca

1/ Thao tác mở ca

Bước 1: Trong mục Tại cửa hàng ➜ Chọn biểu tượng
➜ Chọn Mở ca
Bước 2: Nhập thông tin số tiền quỹ đầu ca hoặc chọn lấy số liệu bàn giao ca trước
Bước 3: Chọn Mở ca

2/ Thao tác đóng ca

Bước 1: Trong giao diện tại cửa hàng trên ứng dụng PosApp ➜ Chọn biểu tượng
➜ Chọn Đóng ca
Bước 2: Kiểm tra các thông tin trên phần mềm và thực tế
Bước 3: Chọn mục lịch sử giao dịch để In biên lai đóng ca nếu muốn
Bước 4: Bấm Đóng ca
Copy link
On this page
1/ Thao tác mở ca
2/ Thao tác đóng ca