Thiết lập ban đầu
Thiết lập tùy chọn in trên Ứng dụng PosApp F&B
Bạn có thể cài đặt các tùy chọn in khi nhận đơn hàng GrabFood trên phần mềm PosApp. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Vào mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp FnB
Bước 2: Chọn mục Thiết lập kênh bán hàng
Bước 3: Lựa chọn các tùy chọn in khi nhận được đơn hàng GrabFood theo mong muốn:
  • Không in
  • In bếp
  • In hóa đơn
  • In hóa đơn và bếp
Bước 4: Bấm xác nhận
Copy link