Thiết lập tùy chọn in trên Ứng dụng PosApp F&B

Bạn có thể cài đặt các tùy chọn in khi nhận đơn hàng GrabFood trên phần mềm PosApp. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp FnB

Bước 2: Chọn mục Thiết lập kênh bán hàng

Bước 3: Lựa chọn các tùy chọn in khi nhận được đơn hàng GrabFood theo mong muốn:

  • Không in

  • In bếp

  • In hóa đơn

  • In hóa đơn và bếp

Bước 4: Bấm xác nhận

Last updated