Thiết lập Combo

(Là các tùy chọn khi order sẽ hiển thị combo và chi tiết các món trong combo)

Bước 1: Tạo 1 nhóm Sản phẩm để chứa combo

Truy cập Admin.posapp.vn > Sản phẩm - dịch vụ > Nhóm Sản phẩm - dịch vụ > thêm mới > điền tên nhóm "Combo" > lưu lại

Bước 2: Khi tạo combo cần tạo sẵn sản phẩm trong menu. Nếu sp trong combo chưa được tạo, bắt buộc cần tạo trước, cách tạo tương tự 1 sp bình thường.

Bước 3: Tiến hành tạo combo hoặc thêm món vào combo nếu đã có sẵn combo

- Tại mục Sản phẩm - dịch vụ > thêm mới > Combo

- Điền các thông tin của combo

Tạo nhóm sp trong combo:

Tại phần Danh sách tùy chọn → Thêm nhóm mới → Điền tên nhóm combo → tích vào tùy chọn 1 trong 3:

  • Không cho chọn: đối với những combo mặc định, sản phẩm không tùy biến (VD combo 1 gồm bánh mì gà + sữa đậu nành, nhân viên chỉ cần chọn sp combo 1 sẽ mặc định bán bánh mì gà + sữa đậu) thêm hình nếu có

  • Cho phép chọn 1: đối với combo ghép bởi nhiều nhóm sản phẩm

(VD combo 2 gồm 2 sp bánh mì và nước, chọn tùy ý trong nhóm bánh mì và nhóm nước mỗi nhóm 1 sp)

  • Cho phép chọn nhiều: có thể chọn 2 sp trở lên trong nhóm

(VD combo 3 gồm 2 sp thuộc nhóm nước và 1 sp thuộc nhóm bánh, khi đó nhóm nước sẽ chọn Cho phép chọn nhiều → Tối đa 2)

Sau khi hoàn thành bám Lưu

- Thêm sản phẩm thuộc nhóm vừa tạo

Điền tên sp cần thêm, tại đây sẽ hiện ra các gợi ý (là những sp đã tạo tại menu). Chọn và click chuột đúng sp cần thêm. Thay đổi các thông tin Số lượng, Đơn vị tính, Giá cộng thêm nếu cần thiết

Khi hoàn thành chọn Lưu

Các tùy chọn combo tượng tự như thêm 1 topping, bạn có thể tham khảo thêm tại đây

Bước 4: Đồng bộ và bán hàng

- Sau khi thêm trên web ta vào app > đồng bộ sẽ được 1 combo khi order sẽ như sau

>> Chúc các bạn thành công

Last updated