Thiết lập tính năng xăng dầu

I/ THIẾT LẬP BAN ĐẦU

1/ Thiết lập sản phẩm (xăng, dầu) trên Web:

Sản phẩm - Dịch vụ < Sản phẩm - Dịch vụ

Nhập tên loại xăng, dầu, giá dầu và những thông tin khác

Tick chọn: 'Cho phép nhập số tiền khi mua'

2/ Thiết lập bán hàng xăng dầu trên App:

Thiết lập hiển thị như hình:

Cài đặt bán hàng < Thêm tuỳ chọn: “Đơn hàng chỉ được phép chọn 1 sản phẩm

+ Nếu shop check cờ 'Đơn hàng chỉ được phép chọn 1 sản phẩm' thì ở màn hình nhập tiền sẽ hiện nút 'Thanh toán' thay vì nút 'Xác nhận'. Nhấn thanh toán chuyển qua màn hình thanh toán luôn

+ Chia sẻ hóa đơn xăng dầu

Cửa hàng tick chọn cờ 'Hiển thị thông tin đơn hàng sau khi thanh toán'

Sau khi thanh toán xong, màn hình [Hoàn thành đơn] hiển thị icon chia sẽ hóa đơn thanh toán.

II/ THAO TÁC BÁN HÀNG

1/ Bán hàng trên Pos cầm tay, điện thoại

2/ Bán hàng trên tablet

=> Chúc bạn thành công!

Last updated