Web - Đăng ký tài khoản

Đăng ký miễn phí 14 ngày dùng thử tài khoản PosApp Website với các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Truy cập Website: https://posapp.vn/

Bước 2: Chọn nút Đăng ký

Bước 3: Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

Bước 4: Điền thông tin tài khoản và bấm Xác nhận

Màn hình Đăng ký thành công có tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản vừa đăng ký

Vậy là bạn đã có thể bắt đầu sử dụng Phần mềm PosApp bằng cách đăng nhập vào tài khoản.

Last updated