Thêm và chỉnh sửa các chiến dịch CSKH

Vào link https://admin.posapp.vn/ > posapp crm

1/ Kiểm tra chiến dịch đã tạo

Ở màn hình “Chiến dịch”, hiển thị tất cả các Chiến dịch đã tạo.

Nhập tên để tìm kiếm tên “Chiến dịch”

Click vô “Xem chi tiết” của Chiến dịch để xem chi tiết nội dung chiến dịch đã thiết lập

Màn hình Chi tiết của Chiến dịch bao gồm các thông tin như hình: thời gian gửi, số người nhận, gửi thành công, gửi thất bại, chi phí đã chi, nội dung tin nhắn, số dư tài khoản còn lại,...

2/ Tạo mới chiến dịch

Click “Thêm”

PosApp hỗ trợ nhiều loại chiến dịch như: thúc đẩy quan tâm OA, tặng voucher khách hàng, tri ân khách hàng, chúc mừng sinh nhật, chăm sóc thành viên mới,...

Chọn loại chiến dịch cần triển khai.

Ví dụ 1: Gửi voucher chúc mừng sinh nhật khách hàng

Click button “Chọn” ở màn hình bên dưới

Điền các thông tin chiến dịch như: Tên chiến dịch, mẫu tin nhắn

Ở màn hình tạo chiến dịch có thể thể lọc theo đối tượng theo 2 cách:

+ Gửi tất cả khách hàng

+ Lọc danh sách khách hàng (Ở màn hình dưới có thể gửi theo Lọc danh sách khách hàng bằng bộ lọc có sẵn đã tạo trước đó )

Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc Chiến dịch

Click “Gửi ngay” để hoàn tất tạo Chiến dịch

Tin nhắn SMS gửi đến khách hàng như sau:

Ví dụ 2: Gửi voucher tri ân khách hàng thân thiết

Chọn thông báo

Điền các thông tin chiến dịch như: Tên chiến dịch, loại voucher, mẫu tin nhắn

Nếu chưa có loại voucher thì thực hiện tạo voucher như sau:

Click “Tạo Voucher”

Nhập đầy đủ các thông tin tạo Voucher để phát hành

Nhấn “lưu và phát hành” để phát hành voucher

Quay lại CRM để tiếp tục thao tác để tạo Chiến dịch

Chọn loại voucher mới tạo để gửi đến khách hàng (Bên cạnh là mẫu tin nhắn gửi đến Khách hàng)

Nhấn tiếp theo > Tùy chỉnh đối tượng gửi và ngày gửi > Gửi ngay

Hoàn thành thiết lập chiến dịch CRM Gửi voucher tri ân khách hàng

Chiến dịch mới vừa tạo sẽ hiển thị tại đây

=> Chúc bạn thành công

Last updated