3/ APP - Kich hoạt Menu theo ngày

(khi bạn làm xong 1 hoặc 2, đó chỉ là giai đoạn cài trước menu, để menu áp dụng luôn ta cần kích hoạt)

Trên giao diện app > đồng bộ lại 1 lần

Tiếp theo vào thiết lập

Thiết lập bán hàng

Thiết lập menu > để tùy chỉnh > lưu lại

>> Chúc các bạn thành công

Last updated