Kết nối ví điện tử (Momo - ZaloPay)

1/ MOMO

Bước 1: Vào website quản trị admin.posapp.vn => Chọn Thiết lập => Chọn Phương thức thanh toán => Chọn MOMO

Bước 2: Điền các thông tin:

+ Merchant code /Partner Code

+ Mã cửa hàng

+ Loại dịch vụ có 3 loại: Mỗi cửa hàng chỉ sử dụng duy nhất 1 loại dịch vụ.

1: MoMo QR4: Khách hàng dùng ứng dụng MoMo để quét QR thanh toán của đơn hàng

2: MOMO QUICPAY : Khách hàng mở QR thanh toán của tôi trên ứng dụng MoMo để scan thanh toán

3: MOMO AIO: Khách hàng có thể dùng ứng dụng các ngân hàng, App MoMo để quét QR thanh toán của đơn hàng

Bước 3: Bấm thêm mới.

Bước 4: Mở ứng dụng PosApp trên máy POS tính tiền => Bấm Đồng bộ

2/ ZALOPAY

Bước 1: Vào website quản trị admin.posapp.vn => Chọn Thiết lập => Chọn Phương thức thanh toán => Chọn ZALO PAY

Bước 2: Điền các thông tin:

+ Name (Tên phương thức thanh toán sẽ hiển thị trên phần mềm PosApp thường đặt là ZALO PAY)

+ App ID

+ Mac Key (Key 1)

+ Callback Key (Key 2)

+ Rsa Public Key

Bước 3: Bấm thêm mới.

Bước 4: Mở ứng dụng PosApp trên máy POS tính tiền => Bấm Đồng bộ

Bước 5: Kiểm tra bằng cách vào màn hình thanh toán đơn hàng, xem đã có phương thức thanh toán chưa.

>> Chúc các bạn thành công

Last updated