TẠO VÀ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN QUẢN LÝ (NEW)

Tài khoản quản lý giúp chủ quán đăng nhập trực tiếp, nhanh chóng vào máy Pos bán hàng mà không cần mã thiết bị. Chủ quán có thể thông qua máy Pos để xem nhanh các báo cáo bán hàng, báo cáo kinh doanh.

Các bước tạo tài khoản quản lý, bạn thực hiện tương tự như tạo tài khoản nhân viên (WEB)

pageWEB - TẠO NHÓM VÀ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊNpageAPP - TẠO NHÓM VÀ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

Lưu ý: Tại mục Thay đổi vai trò, bật quyền Thiết lập cửa hàng

Bật máy POS thu ngân, chọn đăng nhập tài khoản quản lý

Lưu ý: Đối với tài khoản quản lý, bạn không cần nhập mã thiết bị

Trường hợp bạn quên bật quyền thiết lập cử hàng cho tài khoản, giao diện sẽ hiện cảnh báo như sau:

Sau khi đăng nhập thành công bằng tài khoản quản lý, giao diện máy Pos bán hàng sẽ hiện như hình dưới đây

Lưu ý, nếu không nhập mã thiết bị, bạn sẽ không thực hiện thao tác bán hàng được

=> Chúc bạn thành công

Last updated