2/ Order - Thanh toán tại quầy

Bước 1: Mở ứng dụng Chọn Tại quầy

Bước 2: Chọn món mà khách order (Tương tự với thanh toán tại bàn)

➜ Chọn Mang đi nếu khách mua mang về

Hoặc Chọn thẻ ➜ Nhập số thẻ nếu khách dùng tại quán

Bước 3: Bấm thanh toán để tính tiền cho khách

Các bước thanh toán tại bàn tự như khi khách thanh toán tại bàn

Last updated