A. Các thiết lập ban đầu

1. Thiết lập, khởi tạo phòng bàn

Khách hàng cần tạo các khu vực phòng bàn trên tài khoản tương ứng với số bàn và khu vực thực tế trước bằng thao tác tại đây:

Các bước thao tác chi tiết bạn thực hiện như trong mục này 👇

pageAPP - Thiết lập phòng bàn

2. Khởi tạo và in mã QR bàn và dán lên các bàn tương ứng

Tại trang Admin.posapp.vn => Thiết lập => Thiết lập phòng bàn

Tại đây để in QR của 1 bàn bất kỳ => chọn vào biểu tượng QR trên bàn đó

Sau khi hiện QR bàn cần in => Chọn Tải xuống => Thực hiện in

Để in QR của tất cả các bàn trong quán => Chọn in QR bàn

Trình duyệt sẽ hiển thị 1 file có tất cả QR các bàn => ấn in để in tất cả

Sau khi đã in mã QR code, Chủ cửa hàng dán các QR mới in lên các bàn tương ứng

3. Lựa chọn mô hình cho cửa hàng (khách order xong có thể thanh toán trước hoặc sau)

PosApp đang cung cấp 2 Mô hình kinh doanh:

  • Thanh toán sau: Khách hàng order xong => Gửi order tới thu ngân => Thanh toán sau tại quầy

  • Thanh toán trước: Khách hàng order xong => Thanh toán Online => Xác nhận thanh toán

Để thiết lập mô hình kinh doanh này, ta truy cập trang quản trị admin.posapp.vn => Chọn Đặt hàng online => Mô hình kinh doanh => Lựa chọn hình thức mà cửa hàng muốn hoạt động (Có thể chọn cả 2 mô hình) => Lưu lại

Với mô hình "Thanh toán sau" Tương ứng giao diện giỏ hàng sẽ hiển thị nút Xác nhận, "Thanh toán trước" tương ứng với nút Thanh toán.

4. Thêm các phương thức thanh toán khác (Momo, Zalo Pay, Payon,...)

Bước 1: Thêm phương thức thanh toán Momo, Zalo Pay, Payon,...

page5/ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bước 2: Mở phương thức thanh toán trên Web

Tại trang quản trị admin.posapp.vn => Đặt hàng online => Cửa hàng trực tuyến => tích chọn các phương thức mong muốn => Lưu lại

5. Thiết lập in bếp cho các đơn hàng được đặt qua QR code

Tại màn hình máy thu ngân => chọn đơn online

Chọn dấu 3 chấm trên cùng bên phải => Thiết lập

Thiết lập in bếp hoặc in tạm tính khi xác nhận đơn tại mục QR Bàn => Cập nhật

Như vậy sau khi xác nhận đơn order từ QR bàn khi thu ngân xác nhận => sẽ tự in phiếu mà đã cài trước

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated