3/ THIẾT LẬP MÁY IN MẶC ĐỊNH - MÁY IN TEM - MÁY IN BẾP

Bước 1: Chọn loại máy in cần thiết lập

 • Máy in mặc định: Thường dùng để in hóa đơn khi thanh toán

 • Máy in số 1,2,3...: Thường dùng để in tem, in phiếu bếp,...

Bước 2: Bật nút trạng thái ➜ Chọn máy in, khổ giấy hoặc nhập địa chỉ IP (Nếu là máy in LAN) ➜ Bấm Lưu

Một số dòng máy in của PosApp:

 • Máy in LAN wifi phổ biến: Các loại máy in hóa đơn, in bếp có cổng kết nối LAN wifi

 • Máy in epson: dành riêng cho dòng máy in bill epson

 • Xprinter sticker lan: máy in tem, mã vạch cổng LAN

 • Máy in bluetooth

 • Máy in USB

 • Máy in Sunmi: dành cho dòng máy PAL có tích hợp sẵn máy in bill

 • Máy in Imin

 • Máy in android USB: Máy in bill cổng USB

 • Xprinter sticker USB: máy in tem, mã vạch cổng USB

 • Mpos printer

 • Mpos printer PRO

Bước 3: Bấm Lưu

Last updated