2/ APP - Cài đặt Menu theo ngày

Vào mục thiết lập

Thiết lập menu

Tại đây sẽ xuất hiện các menu theo ngày đã thiết lập

Thêm mới để tạo mới 1 menu theo ngày khác

Điền tên + thời gian + thứ mà muốn áp dụng sau đó chọn vào các dấu cộng để thêm món cho menu này

Tích chọn các món menu trong ngày

Lưu lại là hoàn thành

=> Chúc bạn thành công

Last updated