TÍNH NĂNG QR CODE ORDER TẠI BÀN

(Dành cho cửa hàng để khách tự chủ động order thông qua menu điện tử bằng cách quét mã QR tại mỗi bàn)

A. Các thiết lập ban đầu

1. Thiết lập, khởi tạo phòng bàn ( chỉ khởi tạo từ web admin thì mới khởi tạo được mã QR bàn)

2. Khởi tạo và in mã QR bàn và dán lên các bàn tương ứng

3. Lựa chọn mô hình cho cửa hàng (khách order xong có thể thanh toán trước hoặc sau)

4. Thêm các phương thức thanh toán khác (Momo, Payon,...)

5. Thiết lập in bếp cho các đơn hàng được đặt qua QR code

pageA. Các thiết lập ban đầu

B. Hướng dẫn thao tác order bằng QR code

pageB. Hướng dẫn thao tác order bằng QR code

Last updated