4/ THIẾT LẬP QR NGÂN HÀNG THANH TOÁN

(QR chuyển khoản trực tiếp vào stk đã set link theo số tiền đơn hàng)

Nếu bạn đang muốn mẫu in có QR chuyển khoản của các ngân hàng như này ta làm như sau:

Bước 1: Cài đặt Ngân hàng trên web Tại trang quản trị > Quản lý thu chi > danh mục quỹ > chọn chỉnh sửa quỹ chuyển khoản

Chọn loại " TK Ngân hàng mặc định" > tích chọn Thiết lập VietQr

Lựa chọn ngân hàng muốn tạo QR > điền thông tin tên TK, số tk > lưu lại (logo và phần hiển thị thêm bên dưới không quan trọng)

>> Như vậy là hoàn thành mình lên máy Pos để đồng bộ lại Bước 2: Đồng bộ và sử dụng trên máy Pos

Trên máy bán hàng tiến hành đồng bộ lại app

Order và bán hàng bình thường tới bước thanh toán > chọn quỹ chuyển khoản mà ta đã cài đặt ở bước 1

Nếu máy Pos có 2 màn thì màn phụ sẽ hiển thị mã QR cho khách quét ở màn sau

Hoặc máy không có màn hình phụ để hiển thị thì mẫu in ra sẽ có mã QR trên mẫu in

Bạn cũng có thể để mã QR thanh toán tại phiếu in tạm tính theo các bước Chọn thanh toán → chọn chuyển khoản → sẽ hiện màn hình mã QR → chọn nút in ở góc phải → thực hiện in tạm tính kèm mã QR → khi khách thanh toán xong có thể chọn thanh toán để done bill (hoặc không ck thành công có thể bấm hủy để chuyển quỹ tiền khác)

>> Chúc các bạn thành công

Last updated