APP - Thiết lập kênh bán và chiết khấu

Mục thiết lập kênh bán và chiết khấu giúp bạn bán hàng đa kênh dễ dàng và thiết lập mức chiết khấu phần trăm cho từng kênh bán

Để thiết lập kênh bán và chiết khấu, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Vào app bán hàng, chọn thiết lập

Bước 2: Bạn chọn kênh bán hàng & chiết khấu

Bước 3: Chọn dấu + ở góc trên bên phải để chọn kênh bán, bạn có 3 sự lựa chọn là

  • GrabFood

  • Weborder

  • Tại cửa hàng

Bước 4: Bạn nhấn chọn thiết lập để thiết lập chiết khấu % cho từng kênh bán

Bước 5: Chọn loại ví tiền và mức chiết khấu % cho từng kênh bán sau đó nhấn Lưu

Các loại ví tiền:

  • PayOn

  • ZaloPay

  • Momo

  • Tiền mặt

  • Mpos (cà thẻ ngân hàng bằng máy Mpos)

  • Ví điện tử

=> Chúc bạn thành công

Last updated