Comment on page

APP - Thiết lập kênh bán và chiết khấu

Mục thiết lập kênh bán và chiết khấu giúp bạn bán hàng đa kênh dễ dàng và thiết lập mức chiết khấu phần trăm cho từng kênh bán
Để thiết lập kênh bán và chiết khấu, bạn thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Vào app bán hàng, chọn thiết lập
Bước 2: Bạn chọn kênh bán hàng & chiết khấu
Bước 3: Chọn dấu + ở góc trên bên phải để chọn kênh bán, bạn có 3 sự lựa chọn là
  • GrabFood
  • Weborder
  • Tại cửa hàng
Bước 4: Bạn nhấn chọn thiết lập để thiết lập chiết khấu % cho từng kênh bán
Bước 5: Chọn loại ví tiền và mức chiết khấu % cho từng kênh bán sau đó nhấn Lưu
Các loại ví tiền:
  • PayOn
  • ZaloPay
  • Momo
  • Tiền mặt
  • Mpos (cà thẻ ngân hàng bằng máy Mpos)
  • Ví điện tử
=> Chúc bạn thành công