3/ GIỜ LÀM VIỆC

Quy định thời gian cho phép khách hàng có thể đặt đơn trên web order

Bạn vào Đặt hàng online => Chọn Giờ làm việc => Tùy chỉnh ngày bán, khung giờ => Lưu

=> Chúc bạn thành công

Last updated