Danh sách chi nhánh - Lịch sử thao tác

1/ DANH SÁCH CHI NHÁNH

Phù hợp với những quán kinh doanh nhượng quyền, quán mở nhiều chi nhánh

Giúp chủ quán có thể tạo các tài khoản con để quản lý các chi nhánh

2/ LỊCH SỬ THAO TÁC

Tính năng này giúp chủ quán quản lý các thao tác người hay thao tác hóa đơn của các chi nhánh, không lo gian lận, thất thoát

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated