APP - Thiết lập menu

HIỂN THỊ MENU

Có các cách hiển thị menu như sau:

Để chuyển qua lại giữa các kiểu menu này ta chỉnh như sau

Thiết lập

Thiết lập bán hàng

Tìm tới dòng hiển thị sản phẩm chuyển qua lại giữa dạng hình ảnh và danh sách

>> Chúc các bạn thành công

Last updated