WEB - Thiết lập vai trò nhân viên

Chủ cửa hàng có thể phân quyền sử dụng phần mềm giúp quản lý nhân viên chặt chẽ, hạn chế tối đa thất thoát gian lận.

Các bước thiết thiệt vai trò nhân viên như sau:

Trong giao diện quản lý trên Website phần mềm PosApp

Chọn mục Nhân viên ➜ Chọn Thiết lập vai trò

PosApp đã cài đặt sẵn các vai trò mẫu, bạn có thể thay đổi dễ dàng với các nút: Sao chép, Cập nhật, Xóa

Hoặc bạn có thể tạo vai trò mới bằng cách:

Chọn mục thêm vai trò ➜ Nhập tên vai trò ➜ Tick chọn các quyền vai trò đó được sử dụng ➜ Nhấn thêm.

Cách thêm mới vai trò nhân viên​

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated