Cách thu hồi công nợ (App + Web)

(Có 2 cách thu hồi công nợ trên App và Web)

1/ APP - Thu hồi nợ

- Tại giao diện chính của app > chọn khách hàng

- Dấu 3 chấm bên trên > chọn công nợ khách hàng

- Ta sẽ có công nợ của cả cửa hàng và công nợ của từng khách hàng

- Muốn thu hồi nợ của khách hàng nào chọn khách hàng đó

- Nhấn nút trả tiền để thu nợ

- Nhập số tiền khách trả (có thể trả nhiều lần) > chọn quỹ tiền khách trả > thêm các thông tin khác, rồi ấn trả tiền

- Công nợ của khách đã được thay đổi

2/ WEB - Thu hồi công nợ

Truy cập Admin.posapp.vn > Báo cáo > công nợ khách hàng

- Chọn 1 khách hàng muốn thu nợ > tạo phiếu thu nợ

- Nhập số tiền thu > quỹ tiền thu , và các thông tin khác > lưu lại

- Công nợ đã được thu và thay đổi

>> Chúc các bạn thành công

Last updated