5/ Combo khuyến mãi

Bước 1: Đăng nhập vào trang Admin: admin.posapp.vn

Bước 2: Chọn Thiết lập => Chọn Marketing

Bước 3: Sau khi hiện giao diện quản lý các chương trình khuyến mãi, tiếp theo chọn tạo Khuyến mãi

Bước 4: Chọn loại khuyến mãi Combo khuyến mãi => thiết lập giá

 • Tên chương trình

 • Mã khuyến mãi

 • Tùy chọn loại Combo (lưu ý Combo này là sản phẩm bạn đã tạo sẵn)

 • Mô tả

Bước 5: Thiết lập điều kiện áp dụng

 • Ngày bắt đầu và kết thúc chương trình

 • Giới hạn số lần dùng trong cả chương trình và số lần dùng mã khuyến mãi trong ngày

 • Ngày áp dụng

 • Thời gian áp dụng

 • Kênh bán hàng áp dụng

 • Chi nhánh áp dụng

 • Phạm vi áp dụng (nhóm đối tượng khách hàng)

Sau khi thiết lập xong, bạn nhấn => Xem lại chương trình => Xác nhận tạo khuyến mãi

Done

=> Chúc bạn thành công

Last updated