HƯỚNG DẪN KẾT NỐI MPOS PUSH PAYMENT

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI MPOS PUSH PAYMENT

Mpos 2.0

Gọi thanh toán từ PosApp

Mpos 1.0

Thanh toán trực tiếp từ phần mềm PosApp trên máy

Mpos

Không

Yêu cầu: kết nối bluetooth giữa máy bán hàng và Mpos

Mini smartPOS

Yêu cầu: tải ứng dụng Mpos trên máy

Yêu cầu: Sử dụng phần mềm PosApp trên máy, ấn thanh toán Mpos trực tiếp từ phần mềm

SmartPOS

Yêu cầu: tải ứng dụng Mpos trên máy

Yêu cầu: Sử dụng phần mềm PosApp trên máy, ấn thanh toán Mpos trực tiếp từ phần mềm

SmartPOS PRO

Yêu cầu: tải ứng dụng Mpos trên máy

Yêu cầu: Sử dụng phần mềm PosApp trên máy, ấn thanh toán Mpos trực tiếp từ phần mềm

TingBox

Không cần cài ứng dụng hay cài đặt gì thêm

Không

N31

Yêu cầu: tải ứng dụng Mpos lite trên máy

Không

Phương thức kết nối với thiết bị thanh toán

I. Mpos 2.0

Cách hoạt động: Từ phần mềm PosApp trên máy bán hàng gọi lệnh thanh toán sang máy quẹt thẻ

Video demo:

Yêu cầu: Các thiết bị quẹt thẻ có hỗ trợ thanh toán Mpos 2.0 và tải ứng dụng Mpos

Lưu ý: Khi tích hợp thanh toán quẹt thẻ Mpos 2.0, khách hàng vui lòng liên hệ Kỹ thuật viên Mpos để kích hoạt tính năng push payment.

Hướng dẫn kết nối:

1. Lấy thông tin kết nối từ trang Mpos

Ghi chú: Mục số 3 thì setting callback của PosApp (điền link phía dưới)

https://admin-api.posapp.vn/api/payment/mposCallback

2. Tích hợp thông tin vào PosApp

Tại mục thiết lập > phương thức thanh toán

Chọn thêm mới > chọn kết nối Mpos 2.0

Sau đó điền thông tin như hướng dẫn bên dưới

  • Mục 1: Chọn Mpos 2.0

  • Mục 2: Điền tên quỹ tiền

  • mục 3 thì lấy thông tin 1 và 2 trên trang Mpos

  • Mục 4: điền user Mpos

  • Mục 5 là số SN trên máy Smartpos của Mpos

II. Mpos 1.0

Cách hoạt động: Từ phần mềm PosApp trên máy quẹt thẻ chọn thanh toán Mpos, máy quẹt thẻ sẽ tự mở giao diện thanh toán

Yêu cầu: Các thiết bị quẹt thẻ có hỗ trợ thanh toán Mpos 1.0 và tải ứng dụng bán hàng của PosApp tiến hành ấn thanh toán Mpos trên ứng dụng PosApp

Hướng dẫn kết nối:

1. Tại mục thiết lập > phương thức thanh toán

2. Chọn thêm mới > chọn kết nối Mpos

và điền các thông tin kết nối như

- Tên phương thức: tên này sẽ xuất hiện màn hình thanh toán

- Mobile User: user của khách khi đăng ký Mpos

=> Chúc bạn thành công

Last updated